UITLEG AANMAKEN NIEUWE ACTIVITEIT

Knop aanmaken

– dupliceer in de rechter kolom de laatste knop
– klik op de nieuwe knop
– pas het veld link aan naar de naam van de activiteit met een ‘#’ ervoor. voorbeeld: #activiteit-1  (DEZE MOET UNIEK ZIJN)

Activiteit aanmaken
– dupliceer in de linker kolom de rij van de onderste activiteit
– klik op de rij
– klik op de tab Geavanceerd
– pas het veld CSS ID aan naar de naam van de activiteit ZONDER een ‘#’ ervoor. voorbeeld: activiteit-1

Bijenlint aanleggen - Excursie

Met Stadslandbouw

Eén met de Natuur

Gekleurde Kinderwens

Hoornse Rap met Georgios Lazakis

Insectenhotels

Invloed van Regen

Met Riooldienst van Gemeente Hoorn

Koken voor Vogels

De Kracht van Beeld

MAK Energiek!

Mijn Wereldwens

Milieu-inspecteur

Met HVC

Nulmeting voor Expeditie Duurzaam

Openingfilms met weerman Reinier en prinses Irene

Schooldakrevolutie

Technobiel

Waardevol Afval

Waterhelden Avontuur

Met Hoogheemraadschap Noorderkwartier

Welles-Nietes memory

Windmolens bouwen

Zaadbommen

Zeker Weten Lekker Eten