Een overzicht van 5 edities van De Hoornse Schooldag van de duurzaamheid

Op 28 oktober vond het eerste lustrum plaats van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid! Een mooie aanleiding voor een overzicht van zoveel mooie programma’s:

  • In 2018 vond op initiatief van wethouder Duurzaamheid Samir Bashara en programmamanager Duurzaam Charlotte Bakker van gemeente Hoorn de eerste editie van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid plaats. Vanaf dag 1 werkten wij hierin samen met MAK Blokweer, het Natuur- en Milieu-educatiecentrum van gemeente Hoorn. Charlotte Hömann werd vanuit MAK Blokweer de projectleider. Samen met haar ontwikkelden wij een programma met een kick-off, waar gemeente Hoorn een aftermovie van maakte. 👉
Wereldwens Schooldag van de duurzaamheid
  • In 2019 organiseerden wij samen met MAK Blokweer de tweede editie. Het programma startte heel feestelijk met verschillende activiteiten bij Cinema Oostereiland. Naast workshops van MAK Blokweer en ons, werden er op de dag zelf excursies verzorgd door afvalbedrijf SUEZ (PreZero), Clean2Anywhere en stichting Stadslandbouw. Gamemasters van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HVC en OTIB (Wij Techniek) kwamen spellen over duurzaamheidsthema’s begeleiden. Uit circa 950 ‘Wereldwensen’ won Kate, een leerling uit groep 7 van de Mariaschool in Hoorn, de 1e prijs. Kate wilde graag het plastic uit de sloten rondom haar school vissen en daar een kunstwerk van maken. Gemeente Hoorn heeft deze wens van Kate vervuld. 
  • Op zondag 8 maart 2020 werd Nederland stil gelegd… Vanaf 16 maart moesten de scholen hun deuren sluiten. Daar waar wij in 2018 en 2019 in ons programma de leerkrachten ontlastten door vrijwilligers te betrekken, kon dat opeens niet meer. De leerkrachten bleken gelukkig flexibel en waren bereid om het programma zélf uit te voeren. Dat pakte heel goed uit! Op basisschool de Pontonnier deed Vlogster Desi van WEEFF/NH Media verslag over hoe de Schoolplein Safari er uit zag. 👇
  • In dit jaar vond ook de eerste ‘Tosiamarkt’ plaats. Tosia Glapa 👆 van basisschool De Zonnewijzer won in 2018 de 2e prijs met haar kinderwens bij de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Haar idee werd door stichting ‘Risdam-Noord Groen’ omarmd. Op 3 oktober vond de ‘Tosiamarkt’ plaats en werden vraag, aanbod en enthousiasme voor groen bij elkaar gebracht! Klik op de foto om het artikel over de ‘Tosiamarkt’ te lezen.

📷 Buurtgroep Risdam-Noord Groen

  • Na drie edities ontstond bij gemeente Hoorn de behoefte om het programma verder uit te breiden en om thema’s die in de gemeente op wijkniveau belangrijk zijn, binnen het programma meer aandacht te geven. Zo ontstond de combinatie van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid met het nieuwe programma Expeditie Duurzaam van MAK Blokweer. In een kick-off programma werden de leerlingen ondergedompeld in de filosofie van de Junior Global Goals. Aansluitend ging elke deelnemende groep op ‘duurzame expeditie’ waarin drie thema’s verder werden uitgediept; Afval, Energie en Voeding. Omdat de uitvoer van deze opzet meer tijd vroeg van de organisatie, werd besloten het programma in twee delen uit te voeren: vijf basisscholen in het najaar van 2021 en vijf in het voorjaar van 2022.
EXDU in beeld 2021-2022
  • De combinatie van de Schooldag van de duurzaamheid als kick-off van Expeditie Duurzaam beviel goed. Zodoende is dit programma in het schooljaar 2022-2023 opnieuw aangeboden. Tien enthousiaste basisscholen schreven zich weer in! Op 28 oktober 2022 vond de aftrap plaats van de najaarseditie. De leerkracht van groep 8B van basisschool De Rank uit Zwaag vertelt: “Ik doe voor de vijfde keer mee aan de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Het is een mooi programma. Het wijkt af van ons reguliere programma en haalt kinderen uit hun comfortzone. Het cognitieve niveau van de groep maakt wel verschil in de beleving van het programma. Maar daarin kan ik als leerkracht natuurlijk een rol spelen. De Nulmeting was heel leerzaam voor de kinderen. En ook voor mij!” De kick-off van de voorjaarseditie staat gepland voor 17 maart 2023. 
  • Voor een visueel verslag van de vijf edities; zie de fotostream